Những điều cần đặc biệt chú ý trong phong thủy

Phong  thủy là học thuyết  khoa học nghiên  cứu sự ảnh hưởng  của hướng  gió,hướng  khí  và mạch nước dẫn đến  vận khí,đời sống họa phúc của con người. Phong  là gió,là những chuyển  động xung quanh cuộc sống của con người . Thủy là nước ,tượng trưng cho địa thế ,là sức nước ,mạch … Đọc tiếp